Gedragsregels en VOG

Binnen onze vereniging TTV Dokkum vinden wij zorg voor een veilige omgeving voor iedereen en in het bijzonder voor minderjarige, essentieel. Daarom heeft onze vereniging beleid gemaakt om ongewenst gedrag/seksuele intimidatie zo veel als mogelijk tegen te gaan. Alle begeleiders van onze jeugdleden (denk bijvoorbeeld aan trainers, coaches, vrijwilligers en bestuursleden) hebben een verklaring omtrent gedrag (VOG) waarbij het onderzoek op relevante functieaspecten geen bezwaren heeft opgeleverd.

Als onderdeel van het beleid zijn verder de volgende documenten opgesteld die bekeken kunnen worden door de volgende koppelingen te volgen:

Omgangsregels TTV Dokkum
Intentieverklaring Preventie Seksuele Intimidatie TTV Dokkum
Protocol Grensoverschrijdend Gedrag