Verslag seizoen TTV Dokkum

Wij kunnen zeer positief terugkijken op een geslaagd seizoen. Onze grootste overwinning is het kunnen begroeten van zeventien nieuwe leden, bijna een verdubbeling van het ledenaantal!
Sportief gezien had het iets beter moeten zijn, maar de motivatie voor volgend seizoen is bij de meesten aanwezig. Met zekerheid kan ik wel zeggen dat alle vier teams dan zullen vechten om promotie te maken. Voor de volgende competitie gaan we proberen een jeugdteam op de been te krijgen. Dat wordt nog een hele mooie uitdaging.
Bestuurlijk gezien, mogen wij niet klagen. Erwin, die het team kwam versterken, heeft als taak de wedstrijden, toernooien en de daarbij behorende prijzen te regelen. Hij is een goede en belangrijke aanvulling geweest voor ons bestuur. Daarnaast heeft hij alle scholen in Dongeradeel aangeschreven om zo jeugdleden te werven.
Corrie heeft de zaakjes in de kantine goed voor elkaar. Regelmatig sluit zij de zaal af, de boodschappen zijn op tijd en de notulen worden snel en correct door haar aangeleverd. 
Durk is de laatste tijd iets minder in beeld, voor het komend seizoen gaan wij hem belasten met de sponsering, samen met Klaas de Jong sr .
Voor onze penningmeester Bartje een grote pluim voor het uitstekend bijhouden van onze financiën en de mooie plus die dit jaar weer op papier staat! Ondanks dat Bartje weinig op de club komt, vind ik als voorzitter dat Bartje nog heel betrokken is en als stille kracht groots werk levert. 
Het is wel bijzonder dat de leden naast het tafeltennissen zoveel werk voor de club verrichten. Bedankt hiervoor. Een paar wil ik wel bij name noemen: Frans bedankt voor het organiseren van de barbecue en Jan voor zijn visjes. Klaas, Erwin, Tabe en Rients bedankt voor het ondersteunen van de jeugdtrainingen.
Voor onze site een groot compliment voor Freerk het staat er al tijden tiptop voor en ondanks dat Freerk volgend seizoen iets rustiger aan gaat doen heeft hij aan gegeven wel met de site te willen door gaan al vast bedankt hier voor.

Hierbij wens ik al onze leden een prettige zomervakantie en tot in september. 

Groeten Dirk Nicolai
Voorzitter TTV Dokkum