Teams voorjaarscompetitie 2011

Dokkum 1 – 2e noordelijke divisie
Klaas de Jong
Rients Visser
Erwin Wijnsma

Dokkum 2 – 1e klasse

Tabe Bleeker
Mark Heslinga
Dirk Nicolai
Joeke Vellema

Dokkum 3 – 2e klasse
Wietze Bakker
Freerk Jelsma
Martijn Kooistra
Durk Postma

Dokkum 4 – 4e klasse
Frans Amerongen
Jan van der Ham
Richard Westera
Corrie Wijnstra